Điều khoản sử dụng

Đây là nền tảng Đúng Người Đúng Việc – ứng dụng trên nền tảng Website được cung cấp bởi Dự Án Phi Lợi Nhuận Đúng Người Đúng Việc.

VUI LÒNG ĐỌC KỸ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG (“ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG”). ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG LÀ THỎA THUẬN THEO PHÁP LUẬT GIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG VÀ NỀN TẢNG ĐÚNG NGƯỜI ĐÚNG VIỆC (SAU ĐÂY GỌI LÀ “ĐNĐV”). LƯU Ý RẰNG BẰNG VIỆC KÍCH HOẠT, CHẤP NHẬN, TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ CÁC WEBSITES LIÊN QUAN (SAU ĐÂY GỌI CHUNG LÀ “DỊCH VỤ”) CUNG CẤP BỞI ĐNĐV, NGƯỜI SỬ DỤNG CÔNG NHẬN RẮNG ĐÃ ĐỌC, HIỂU, ĐỒNG Ý VỚI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, BAO GỒM NHỮNG ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH BỔ SUNG ĐƯỢC DẪN CHIẾU THEO ĐÂY VÀ/HOẶC CÓ LIÊN QUAN. NẾU NGƯỜI SỬ DỤNG LÀ ĐẠI DIỆN CHO MỘT CÁ NHÂN KHÁC HOẶC MỘT CÔNG TY, MỘT PHÁP NHÂN KHÁC THÌ NGƯỜI SỬ DỤNG PHẢI ĐẢM BẢO RẰNG ĐÃ ĐƯỢC ỦY QUYỀN HỢP PHÁP BỞI CÁC CÁ NHÂN, PHÁP NHÂN ĐÓ. NẾU NGƯỜI SỬ DỤNG KHÔNG NHẤT TRÍ VỚI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY CỦA CHÚNG TÔI, VUI LÒNG KHÔNG TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY.

Điều Khoản Sử Dụng này điều chỉnh quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ cung cấp bởi ĐNĐV của Người Sử Dụng.

ĐNĐV có quyền bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh hoặc trình bày lại Điều Khoản Sử Dụng này vào bất kỳ thời điểm nào, và Điều Khoản Sử Dụng đang có hiệu lực luôn được công bố trên website chính thức của ĐNĐV tại [https://dungnguoidungviec.com]. Nếu Người Sử Dụng tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi chúng tôi đã thay đổi hoặc chỉnh sửa Điều Khoản Sử Dụng, điều này đồng nghĩa với việc Người Sử Dụng đã đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng thay đổi hoặc chỉnh sửa đó.

I. ĐỊNH NGHĨA

 • Người tìm việc là người yêu cầu ĐNĐV hỗ trợ tìm kiếm việc làm bằng cách tự nguyện hoặc uỷ quyền cho người khác đăng ký thông tin trên Website do ĐNĐV cung cấp.
 • Doanh nghiệp thành viên là những người có thẩm quyền hoặc có thể đại diện cho Doanh nghiệp đăng ký trở thành thành viên của ĐNĐV bằng cách tự nguyện hoặc uỷ quyền cho người khác đăng ký thông tin trên Website do ĐNĐV cung cấp.
 • Tài khoản là tài khoản ĐNDV cung cấp cho Người tìm việc hoặc Doanh nghiệp thành viên sau khi đăng ký trên Website do ĐNĐV cung cấp.

II. DỊCH VỤ CỦA ĐÚNG NGƯỜI ĐÚNG VIỆC

DungNguoiDungViec.com là một trang Web trên mạng Internet được thiết kế dựa trên nhu cầu của Dự án phi lợi nhuận Đúng Người Đúng Việc để hỗ trợ cho hoạt động của Dự án Đúng Người Đúng Việc. Trang Web cho phép Người tìm việc đăng hồ sơ cá nhân lên trang Web để tìm kiếm cơ hội việc làm và các Doanh nghiệp thành viên có thể tìm kiếm, xem và/hoặc tuyển dụng các ứng viên phù hợp từ các hồ sơ được Người tìm việc đăng lên. Doanh nghiệp thành viên còn được phép đăng thông báo tuyển dụng và thực hiện tuyển dụng từ bộ công cụ được cung cấp ĐNĐV cung cấp. Những Người sử dụng trang Web có thể xem các công việc do những người sử dụng khác đăng lên, hoặc tương tác với những người sử dụng khác. Website DungNguoiDungViec.com do chủ sở hữu của Dự án Đúng Người Đúng Việc sở hữu và điều hành. Website DungNguoiDungViec.com chứa và có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ hoạ, các liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, hình ảnh động, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác (gọi chung là “nội dung”) được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy nhập tới được, gồm các thư mục, cơ sở dữ liệu và các vùng trên website của DungNguoiDungViec.com mà người sử dụng có thể thay đổi được, chẳng hạn như đăng quảng cáo tuyển dụng, tải lên các tệp đa phương tiện và đăng ký các hồ sơ người sử dụng.

Để có thể sử dụng đầy đủ tiện ích dịch vụ trên Website DungNguoiDungViec.com, Người Sử Dụng cần phải đăng ký tạo lập một tài khoản sử dụng và cung cấp Website DungNguoiDungViec.com một số thông tin cá nhân nhất định bao gồm mà không giới hạn bởi địa chỉ email để phục vụ cho việc liên lạc giao tiếp giữa Người Sử Dụng và Website DungNguoiDungViec.com cũng như những Người Sử Dụng khác sau này. Bằng việc đăng ký này, bạn đồng ý nhận các Thư thông báo, các thư điện tử, tin nhắn, cuộc gọi hoặc các hình thức truyền thông khác về các thông báo và dịch vụ của Website DungNguoiDungViec.com, trong trường hợp luật pháp có đặt ra bất kỳ giới hạn nào về vấn đề này và cho phép các bên thỏa thuận khác đi, bạn đồng ý với ĐNĐV rằng các giới hạn trên sẽ không được áp dụng. Bất cứ khi nào bạn không mong muốn nhận các thông báo và/hoặc thư điện tử này nữa hoặc muốn thay đổi về các thông tin bạn muốn nhận, thì bạn hãy thông báo cho Website DungNguoiDungViec.com bằng chức năng có sẵn trên Website DungNguoiDungViec.com hoặc tại bên dưới của các thư điện tử của Website DungNguoiDungViec.com.

ĐNĐV bảo lưu quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho các cá nhân, tổ chức, mà theo quy định của pháp luật hoặc theo toàn quyền đánh giá của ĐNĐV:

 1. Khai thác, sử dụng các thông tin được cung cấp bởi dịch vụ của ĐNĐV không nhằm phục vụ cho mục đích tuyển dụng cho chính cá nhân, tổ chức đó; và/hoặc
 2. Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mang tính chất cạnh tranh với các dịch vụ hiện có của ĐNĐV và/hoặc
 3. Cung cấp thông tin sai lệch, không chính xác gây ảnh hưởng tới quyền lợi của Người Sử Dụng khác và chính nền tảng ĐNĐV.

Trường hợp, ĐNĐV đã cung cấp dịch vụ cho bạn và/hoặc công ty bạn nhưng sau đó phát hiện ra bạn và/hoặc công ty bạn thuộc một trong các đối tượng mà ĐNĐV từ chối cung cấp dịch vụ nêu trên, thì tùy theo quyết định của ĐNĐV sẽ tiến hành:

 1. Chấm dứt cung cấp dịch vụ và thông báo cho bạn.
 2. Gỡ bỏ toàn bộ tin đăng tuyển và/hoặc hồ sơ cá nhân (nếu có).
 3. Gỡ bỏ, vô hiệu hóa tài khoản sử dụng trên Website DungNguoiDungViec.com nếu xét thấy cần thiết

III. ĐIỀU KHOẢN VỀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 1. Bạn sẽ tự đăng ký thông tin trên Website DungNguoiDungViec.com, sau đó chờ xác minh và chấp thuận từ phía ĐNĐV về tính xác thực và hợp pháp của thông tin được đăng ký.
 2. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của các thông tin và/hoặc nội dung bạn cung cấp cho ĐNĐV và đăng tải lên Website của ĐNĐV.
 3. ĐNĐV có toàn quyền từ chối hồ sơ đăng ký của bạn nếu thấy dấu hiệu hồ sơ không chính xác, không hợp pháp và/hoặc không tuân theo Điều Khoản Về Sử Dụng Dịch Vụ của ĐNĐV.
 4. Trong trường hợp bạn đăng ký trở thành Doanh nghiệp thành viên, bạn phải đảm bảo mình là người có đủ quyền hạn, và/hoặc đã được uỷ quyền của Doanh nghiệp được đăng ký. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu đăng ký sai thông tin, và/hoặc cung cấp thông tin bao gồm, nhưng không giới hạn, tên doanh nghiệp, logo, website, email doanh nghiệp mà không được sự cho phép và/hoặc không đúng quy định của Doanh nghiệp bạn đang đại diện đăng ký.
 5. Trong trường hợp bạn đăng ký trở thành Người tìm việc, bạn phải đảm bảo thông tin đăng ký là hợp pháp và chính chủ hoặc bạn được uỷ quyền bởi người chủ sở hữu của hồ sơ bạn đang đăng ký. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu đăng ký sai thông tin, và/hoặc dùng hồ sơ giả đăng ký, và/hoặc đăng ký hồ sơ mà không được sự cho phép từ người chủ sở hữu của hồ sơ.
 6. Người Sử Dụng chịu trách nhiệm quản lý và bảo mật thông tin truy cập, bao gồm mật khẩu, mã thành viên, và mã bảo mật mà Người Sử Dụng nhận được khi đăng ký trên Website ĐNĐV. ĐNĐV không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ rò rỉ thông tin hoặc sử dụng sai mục đích của thông tin truy cập nếu do lỗi của Người Sử Dụng.
 7. Khi Người Sử Dụng đăng ký trở thành Người tìm việc, Người Sử Dụng đồng ý cho phép ĐNĐV được chia sẻ các thông tin của Người Sử Dụng cung cấp để giúp Người Sử Dụng tìm kiếm công việc phù hợp. Trong trường hợp Người Sử Dụng muốn ngừng tìm kiếm công việc và dừng chia sẻ thông tin Người Sử Dụng đã cung cấp, Người Sử Dụng cần liên lạc trực tiếp cho ĐNĐV bằng email tạo hotro@dungnguoidungviec.com hoặc tính năng “Dừng chia sẻ” trên Website DungNguoiDungViec.com.
 8. Khi Người Sử Dụng đăng ký trở thành Doanh nghiệp thành viên, các thông tin Người Sử Dụng cung cấp bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, logo và địa chỉ website của doanh nghiệp có thể được ĐNĐV sử dụng cho mục đích hỗ trợ tìm kiếm ứng viên phù hợp với Doanh nghiệp.
 9. ĐNĐV có quyền sử dụng thông tin Người sử dụng cung cấp bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, logo và địa chỉ website của doanh nghiệp cho mục đích quảng bá và truyền thông cho dự án ĐNĐV.
 10. Người Sử Dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động và các Nội dung được thực hiện dưới danh nghĩa Tài khoản của Người Sử Dụng ngay cả khi các thao tác đó không được bản thân Người Sử Dụng thực hiện. ĐNĐV sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc mã bảo mật của Người Sử Dụng hoặc không tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này.
 11. Người Sử Dụng cam kết sử dụng Website và/hoặc Dịch vụ phù hợp với mục đích và chức năng trong giao diện Người Sử Dụng do ĐNĐV cung cấp. Người Sử Dụng không được sử dụng Website sai mục đích để gây ra bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc trở ngại nào cho ĐNĐV, và bên thứ ba, cũng như hoạt động của Website và/hoặc việc cung cấp Dịch vụ. Trong bất kỳ trường hợp nào Người Sử Dụng sẽ không sử dụng Website hoặc Dịch vụ để:
  • tải lên, đăng, tạo, truyền tải hoặc bằng cách khác cung cấp bất kỳ nội dung trái pháp luật, có hại, vu khống, trái với đạo đức, phỉ báng, quấy rối, đe dọa hoặc xâm phạm quyền sử hữu trí tuệ của người khác, quyền riêng tư hoặc công khai, kích động, phân biệt chủng tộc, dân tộc, giới tính, tôn giáo hoặc phân biệt xã hội hoặc xúc phạm bất kỳ cá nhân, nhóm người và/hoặc tổ chức nào;
  • cố gắng truy cập Website hoặc Dịch vụ theo cách khác ngoài thông qua giao diện và hướng dẫn do ĐNĐV cung cấp;
  • mạo danh bất kỳ cá nhân, đại diện pháp nhân và/hoặc tổ chức nào mà không được phép và đưa ra thông tin sai lệch về nguồn gốc của thông tin;
  • cung cấp tài liệu có chứa vi-rút, worm, trojan, routings, trap doors, time bombs hoặc bất kỳ mã độc hại, hướng dẫn, chương trình hoặc thành phần được thiết kế để can thiệp trực tiếp hoặc gián tiếp, thao túng, làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng hoặc tính toàn vẹn của phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông nào;
  • thực hiện các hành động hoặc bất kỳ hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp làm hỏng, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm suy yếu Website, Dịch vụ hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ;
  • đăng tải các nội sung cho mục đích gian lận, thông tin sai lệch, gây hiểu nhầm hoặc gây nhầm lẫn và/hoặc sai trái;
  • thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân, thông tin mật của cá nhân mà không có sự đồng ý và ủy quyền của cá nhân sở hữu dữ liệu, thông tin đó;
  • đăng tải nội dung vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này hoặc các quy định pháp luật hiện hành;
  • và hỗ trợ người khác thực hiện các hành vi được đề cập tại Điều này.

IV. NGHĨA VỤ CỦA ĐNĐV

Khi cung cấp Dịch vụ cho Người Sử Dụng, ĐNĐV phải tuân thủ các nghĩa vụ sau:

 1. Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà ĐNĐV cung cấp trên Website.
 2. Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi Người Sử Dụng và các quy định của pháp luật có liên quan khác trong hoạt động bán hàng/cung cấp dịch vụ trên Website.
 3. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật.
 4. Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc và khó khăn cho Người Sử Dụng trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ mà ĐNĐV cung cấp.

V. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Khi sử dụng Dịch vụ cung cấp bởi ĐNĐV trong Thời hạn dịch vụ, Người Sử Dụng phải tuân thủ các nghĩa vụ sau:

 1. Thực hiện đúng các quy định, quy trình liên quan tới Dịch vụ do ĐNĐV quy định.
 2. Thực hiện đúng các cam kết khác trong Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ.

VI. BẢO VỆ DỮ LIỆU

 1. Tất cả Nội dung Người Sử Dụng đăng tải, tạo, nhập, hoặc thêm vào Website đều thuộc quyền sở hữu của Người Sử Dụng. Người Sử Dụng phải chịu toàn bộ trách nhiệm về tính hợp pháp, độ tin cậy, tính toàn vẹn, tính chính xác và chất lượng của Nội dung đó.
 2. ĐNĐV sẽ bảo mật tất cả Nội dung, tuân thủ quy định về quyền riêng tư được điều chỉnh bởi quy định pháp luật về bảo vệ thông tin.
 3. Bằng cách chấp thuận Điều Khoản Sử Dụng này, Người Sử Dụng thừa nhận và đồng ý rằng để bảo đảm chức năng của Website và Dịch vụ, ĐNĐV có quyền lưu trữ, quản lý, xử lý và truyền tải Nội dung đó.
 4. Bằng việc sử dụng Website hoặc Dịch vụ, Người Sử Dụng thừa nhận và đồng ý rằng về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Nội dung của ĐNĐV cho các mục đích sau:
  • đáp ứng các quy định pháp lý hoặc tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành, yêu cầu, quyết định của cơ quan chức năng có thẩm quyền;
  • tiến hành nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm, nhưng không giới hạn, phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển dịch vụ và/hoặc định hình dịch vụ), phân tích cách Người Sử Dụng sử dụng Dịch vụ nhằm cải thiện Dịch vụ hoặc sản phẩm để cải thiện trải nghiệm Người Sử Dụng;
  • để xử lý và/hoặc tạo thuận tiện cho một giao dịch tài sản (bao gồm, nhưng không giới hạn, mua, bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc bất kỳ hoạt động mua lại, thanh lý nào khác), mà giao dịch đó liên quan đến ĐNĐV.

VII. QUYỀN ĐỘC QUYỀN

 1. Người Sử Dụng đã hiểu và thừa nhận rằng một cách rõ ràng rằng việc truy cấp Website ĐNĐV và sử dụng Dịch vụ sẽ không trao bất cứ quyền hoặc lợi ích nào đối với tài sản trí tuệ đó và các quyền khác liên quan tới nội dung có thể truy cập tại Website ĐNĐV hoặc thông qua Dịch vụ do ĐNĐV sở hữu.
 2. Người Sử Dụng cam kết không sử dụng, bán, phân phối, bán lại, dịch ngược, phân tách, cố gắng tiếp cận bất kỳ mã nguồn nào, áp dụng kỹ thuật đảo ngược, sửa đổi, làm lại, tái sản xuất, trưng bày, công bố công khai, phát sóng, thuê, làm tài sản bảo đảm, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, cấp phép, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ nội dung có thể truy cập tại Website ĐNĐV hoặc thông qua Dịch vụ do ĐNĐV sở hữu.

VIII. CHẤM DỨT DỊCH VỤ

 1. ĐNĐV có thể chấm dứt ngay lập tức Điều Khoản Sử Dụng này với Người Sử Dụng bằng cách thông báo bằng văn bản cho Người Sử Dụng nếu:
  • Người Sử Dụng vi phạm nghiêm trọng bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng này hoặc không thể khắc phục trong vòng mười (10) ngày sau khi đã được thông báo bằng văn bản trong trường hợp vi phạm đó có thể khắc phục;
  • Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chấm dứt dịch vụ nếu việc sử dụng Dịch vụ của Người Sử Dụng vi phạm luật pháp của một quốc gia, khu vực tài phán khác;
  • ĐNĐV tạm dừng hoặc dự kiến tạm ngừng, chấm dứt hoặc dự kiến chấm dứt thực hiện tất cả hoặc một phần đáng kể các hoạt động của mình;
  • ĐNĐV giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động.
 2. Khi Điều Khoản Sử Dụng này chấm dứt:
  • tất cả các loại giấy phép được cấp theo Điều Khoản Sử Dụng này bị chấm dứt hiệu lực ngay lập tức;
  • không quá 10 ngày sau khi chấm dứt hiệu lực của Điều Khoản Sử Dụng này, ĐNĐV sẽ hủy bỏ hoặc xóa tài khoản của Người Sử Dụng kể cả nó có chứa Nội dung hay không. Trong trường hợp Người Sử Dụng có yêu cầu bằng văn bản về việc sao lưu Nội dung, ĐNĐV sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý, nhưng không cam kết, để gửi Nội dung dự phòng cho Người Sử Dụng trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu bằng văn bản.

IX. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 1. Người Sử Dụng sẽ bồi thường, bảo vệ và không gây tổn hại đến ĐNĐV, cũng như chủ sở hữu, giám đốc, cán bộ, nhân viên, người đại diện, đại lý, người kế thừa và chỉ định của ĐNĐV bởi mọi tổn thất, thiệt hại, phí và chi phí, bao gồm cả phí pháp lý hợp lý, phát sinh từ bất kỳ vụ kiện, khiếu nại, hành động, tố tụng và tất cả các trách nhiệm liên quan dựa trên:
  • sự vi phạm các quy định của Điều Khoản Sử Dụng này hoặc theo bất kỳ hướng dẫn nào;
  • sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích Dịch vụ hoặc Website ĐNĐV;
  • việc Người Sử Dụng vi phạm pháp luật hoặc bất kỳ quyền của bên thứ ba; hoặc
  • bất kỳ nội dung nào được Người Sử Dụng tải lên.
 2. Trong mọi trường hợp, ĐNĐV sẽ không chịu trách nhiệm cho dù theo hợp đồng, bảo hành, bồi thường thiệt hại (bao gồm, nhưng không giới hạn, lỗi vô ý (cho dù chủ động, bị động hay bị buộc tội), trách nhiệm theo hợp đồng, trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm khác), hoặc nguyên nhân hành vi khác theo pháp luật, sự hợp lý, theo chính sách hoặc bằng cách khác đối với việc: mất khả năng sử dụng, thua lỗ, thiệt hại doanh thu, mất dữ liệu, mất lợi thế thương mại, hoặc thất bại đối với khoản tiết kiệm dự kiến tùy thuộc vào từng trường hợp trực tiếp hay gián tiếp; hoặc bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, cá biệt hoặc hậu quả thiệt hại, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Website ĐNĐV hoặc Dịch vụ.

X. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

 1. ĐNĐV sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào dưới đây nếu việc chậm trễ hoặc không thực hiện đó là do các trường hợp xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được, bao gồm nhưng không giới hạn, các quy định hoặc lệnh của chính phủ, bùng phát tình trạng khẩn cấp, thiên tai, chiến tranh, hành vi thù địch kích động chiến tranh, bạo động, bạo loạn, dịch bệnh, hỏa hoạn, đình công, đóng cửa nhà máy, hoặc bất kỳ nguyên nhân tương tự nào khác. Người Sử Dụng sẽ được yêu cầu chấp nhận bất kỳ lô hàng nào bị trì hoãn, sự thiếu dịch vụ hoặc việc giao hàng được thực hiện trong một thời gian hợp lý khác.

XI. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi theo luật của bất kỳ khu vực tài phán nào, thì điều khoản đó sẽ có thể bị lược bỏ khỏi Điều Khoản Sử Dụng này và sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại, cũng như tính hợp lệ và tính thực thi của quy định theo quy định pháp luật của bất kỳ khu vực thuộc quyền tài phán nào khác.
 2. Điều Khoản Sử Dụng dịch vụ được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam. Trừ khi có quy định khác của luật áp dụng, mọi tranh chấp, tranh cãi, khiếu nại hoặc các loại mâu thuẫn khác dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được đưa ra và giải quyết cuối cùng bởi một tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.
 3. Người Sử Dụng không được chuyển nhượng, cấp phép lại, hoặc ký hợp đồng phụ bên thứ ba với những quyền, nghĩa vụ của mình được quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này.
 4. Điều Khoản Sử Dụng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến vấn đề đã được nêu và thay thế mọi phiên bản trước của thỏa thuận, cũng như các thỏa thuận, thư từ, điều kiện và bất kỳ loại Điều Khoản Sử Dụng tương tự khác và những điều kiện liên quan đến nó. Điều Khoản Sử Dụng này chỉ áp dụng cho mối quan hệ giữa Người Sử Dụng và ĐNĐV và không cấu thành bất kỳ quyền lợi nào cho của bên thứ ba.
 5. Dịch vụ có thể bao gồm các chương trình hoặc mã nguồn được cấp phép theo mô hình giấy phép phần mềm mã nguồn mở (“Mã nguồn mở”). Các chương trình và mã OSS phải tuân theo Điều Khoản Sử Dụng này, các điều kiện và nghĩa vụ liên quan đến việc cấp phép sử dụng OSS hiện hành ĐƯỢC LOẠI TRỪ CỤ THỂ KHỎI TẤT CẢ CÁC NGHĨA VỤ BẢO ĐẢM VÀ HỖ TRỢ ĐƯỢC MÔ TẢ Ở TÀI LIỆU KHÁC.
 6. Nếu Người Sử Dụng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Điều Khoản Sử Dụng này hoặc bất kỳ vấn đề nào được nêu ra trong Điều Khoản Sử Dụng này hoặc trên Website, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của ĐNĐV, tại: hotro@dungnguoidungviec.com.